DV-2015 Գրին քարտի խաղարկության արդյունքները

Մոտ 125514 դիմորդներ ծանուցվել են հերթական քայլերը շարունակելու իրավունքի մասին:
Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորն են շարունակում ներգաղթային անդորրագրի գործնթացը, այդ իսկ պատճառով, գործընթացը շարունակելու հնարավորությունը տրվում է ավելի շատ մասնակիցների, քան իրականում տրամադրվել են վիզաներ:

DV- 2015 ծրագրում գրանցված դիմորդները  ընտրվել են պատահական սկզբունքով որակավորում ունեցող 9,388,986 գրանցումներից:

Շահումները բաժանվել են վեց աշխարհագրական շրջաններում:

Ընթացքում վիզայի հարցազրույցի հիմնական դիմորդները պետք է ապահովեն ապացույց ավագ դպրոցական կրթության կամ համարժեքի վերաբերյալ, կամ ցույց տան երկու տարվա այնպիսի աշխատանքային փորձ, որը պահանջում է առնվազն երկու տարվա ուսուցում կամ փորձ, վերջին հինգ տարիների ընթացքում:

Նրանք, ովքեր ընտրվել են, պետք է հնարավորինս արագ լրացնեն ներգաղթային արտոնագրի դիմումները:
Դիմումները հասանելի կլինեն 2014 թ.-ի մայիսի 20-ից: 

 


#

Գրանցվել առցանց