ԱՄՆ Վիզա ծառայութուններ

GreenCard.AM Հայաստանյան թիմը մատուցում է մի շարք  ծառայություններ թե ԱՄՆ, թե Հայաստանի այն քաղաքացիներին, որոնք ցանկանում են մեկնել ԱՄՆ:

Հայաստանի քաղաքացիների համար 2012 թ.-ի դեկտեմբերից Հայաստանի ԱՄՆ դեսպանատանը գործում է մուտքի արտոնագրերի դիմումի ներկայացման ու հարցազրույցների նշանակման նոր ընթացակարգ:

Նոր ընթացակարգը միտված է արագացնելու Հայաստանի քաղաքացիների ԱՄՆ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի համար դիմելու գործընթացը:

ՔԱՅԼ 1 - Պատրաստել մուտքի արտոնագրի լուսանկար
 Լուսանկարի ձևաչափ.  նվազագույն թույլատրելի չափերը 600 փիքսել (լայնություն)
x 600 պիքսել (բարձրություն). Առավելագույն թույլատրելի չափերը 1200 փիքսել (լայնություն) x 1200 փիքսել (բարձրություն).
51մմ*51մմ

ՔԱՅԼ 2 - Լրացնել առցանց դիմում-հարցաթերթիկը,

ՔԱՅԼ 3 – Քայլ 2-ից ստացած հաստատման կոդի միջոցով  լրացնել Ձեր մուտքի արտոնագրի պահանջների հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

ՔԱՅԼ 4 - Վճարել մուտքի արտոնագրի վերադարձման ոչ ենթակա վճարը:
Առցանց վճարումներն իրականացնում ենք միանգամից մեր գրասենյակում:

ՔԱՅԼ 5 - Նշանակել հարցազրույցի օր

ՔԱՅԼ 6 - Հարցազրույցի օրը Ձեզ հետ ունեցեք անձնագիր, արտոնագրի դիմումի հաստատման էջը և մյուս անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Մուտքի արտոնագրի Ձեր դիմումը հաստատվելու դեպքում Ձեզ կհայտնեն, թե երբ կարող եք գալ անձնագիրը ստանալու (սովորաբար երկու աշխատանքային օրից):

GreenCard.AM թիմը ԱՄՆ տարբեր կատեգորիաների վիզա ստանալու, ԱՄՆ դեսպանատուն ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի պատրաստման համար տրամադրում է բարձրորակ աջակցություն՝

  1. Արտոնագիր ստանալու համար ԱՄՆ դեսպանատան մուտքի Դիմում- հարցաթերթի առցանց լրացում
  2. ԱՄՆ դեսպանատան Պաշտոնական կայքում հաշվի բացում, գրանցում 
  3. Վիզայի գումարի առցանց վճարում, կամ եթե հաճախորդը ցանկանում է վճարի բանկի միջոցով, ապա վճարման անդորրագրի տրամադրում
  4. Հարցազրույցի նշանակում 
  5. ԱՄՆ դեսպանատան հարցազրուցի պատրաստում ( խորհրդատվություն)
  6. Ցանկացած փաստաթղթերի արագ և մատչելի նոտարական թարգմանություն

 

 


#

Գրանցվել առցանց